Акционери

Александра Митев

Инвеститор и претприемач, со искуство од 15 години на пазарите на капитал. Поседува врвни вештини и сертифицирани квалификации од областа на сметководство, финансиски менаџмент, тргување и управување со хартии од вредност. Акционер со квалификувано учество во Вега Фондови АД Скопје од 50%.

Сашо Дракуловски

Експерт од областа на корпоративно управување и тргување со хартии од вредност. Се истакнува со повеќе од 10 години работно искуство какo извршен директор, постигнувајќи одлични резултати. Акционер со квалификувано учество во Вега Фондови АД Скопје од 25%.

Стефан Степаноски

Докажан професионалец од областа на брокерската индустрија, со искуство од над 1 деценија. Веќе 2 години одлично ја извршува функцијата на извршен директор во Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје која бележи големи успеси. Акционер со квалификувано учество во Вега Фондови АД Скопје од 25%.