Нашиот тим го сочинуваат стручни, лојални и искусни луѓе, кои ја делат страста кон финансиските пазари.

САШО ДРАКУЛОВСКИ

САШО ДРАКУЛОВСКИ

ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

м-р Сашо Дракуловски е Главен извршен директор на Вега фондови АД Скопје. На функцијата доаѓа како врвен и искусен експерт од областа на менаџментот и финансиските пазари и истата ја извршува од формирање на Друштвото.
Неговите лидерски способности се препознаваат во бизнис заедницата преку долгогодишното професионално и менаџерско искуство кое го градел на највисоки раководни позиции, односно како извршен директор во Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје од 2008 до 2018 година, постигнувајќи одлични резултати, раст и развој на компанијата и задоволни клиенти. Во 2020 година е назначен за претседател на Одборот на директори.
Исто така позицијата на главен извршен директор една година успешно ја извршувал во осигурителната компанија Сава осигурување АД Скопје, одговорен за целокупното работење а посебно во делот на продажбата, финансии и HR менаџмент.
Сашо емагистер по економски науки од областа на менаџментот и специјалист по корпоративно управување. Воедно е и брокер и инвестиционен советник (со дозвола за работење како брокер и дозвола за инвестициски советник издадени од Комисијата за хартии од вредност).
Од особено значење е и неговиот придонес како потпретседател во Кошаркарската федерација на РМ во периодот 2015-2019 година.

ОГНЕН ТИЛИЌ

ОГНЕН ТИЛИЌ

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Огнен Тилиќ е Извршен директор на Вега Фондови АД Скопје. Оваа позиција ја извршува од формирањето на Друштвото каде е одговорен за целокупното работење, предлагање на основите на деловната политика, претставување на Друштвото во односите со трети лица и други работи согласно закон. Има значајно искуство извршувајќи ја функцијата на портфолио менаџер во ВФП Менаџмент АД Скопје, задолжен за изготвување анализи за хартии од вредност, портфолио менаџмент и односи со клиенти.

Неговата професионална кариера започнува во 2010 година во Илирика фонд Менаџмент АД Скопје извршувајќи бројни активности  а веќе во 2012 година станува раководител на Back office. Тој е дипломиран економист и магистер од областа на финансово право. Има посетувано бројни обуки од областа на менаџментот и финансиите каде се има стекнато со различни сертификати.

ВАСКО МИТЕВ

ВАСКО МИТЕВ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРOT НА ДИРЕКТОРИ

Васко Митев е Претседател на Одборот на директори на Вега фондови АД Скопје. Оваа функција ја извршува од формирање на Друштвото. Тој е експерт во брокерската индустрија, токму како брокер во Комерцијална Банка ја започнува својата професионална кариера. Од 2008 година тековно до денес работи како Извршен директор на Илирика Инвестмент АД Скопје. Присуствувал на бројни регионални семинари и конференции а посетувал и завршил различни обуки во земјите од Југоисточа Европа за Инвестициско банкарство, Корпоративни финансии, M&A I due diligence. Тој е учесник и предавач на повеќе семинари и конференции организирани од КХВ, Македонска Берза и Стопанската комора каде се има стекнато со уверение за работа со хартии од вредност, уверение и меѓународни лиценца за инвестициски советник.

Тој е дипломиран економист, на отсекот-финансиски менаџмент.

СТЕФАН СТЕПАНОСКИ

СТЕФАН СТЕПАНОСКИ

НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОРOT НА ДИРЕКТОРИ

Стефан Степаноски е Неизвршен член на Одборот на директори. Има повеќе од 10 години работно искуство како брокер, почнувајќи од 2005 до 2009 година во Брокерската куќа  Илирика АД Скопје каде е задолжен за сегментот тргување со хартии од вредност, акции и обврзници, одговорен за ВИП клиенти на куќата, прием на клиентите и секојдневна комуникација со цел постигнување најдобра услуга. Истата работна позиција-брокер  успешно ја извршува во Еурохаус АД Скопје од 2009 до 2018 година а веќе од 2018 година тековно до денес денес ја извршува функцијата на извршен директор во истата Брокерска куќа која бележи големи успеси и секоја година го зголемува своето пазарно учество во континуирано тргување на Македонската берза.

Тој е магистер по право од областа на интелектуалнта сопственост.