Удели

ФондДатум на пресмeткаДатум на вреднувањеНето вредност на имотот на отворениотфонд (МКД)Вредност на уделот (МКД)Дневна промена (%)Просечна годишна цена на уделот (МКД)Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВЕГА СВЕТ23/05/2022

22/05/2022
3.880.791,54
93,8835
-0,01%
ВЕГА ФИНАНСИИ23/05/202222/05/20224.433.458,80

96,3701

-0,01%

ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА23/05/202222/05/20224.594.770,74
83,1650
-0,01%

ВЕГА КЕШ23/05/2022
22/05/2022
68.297.699,98100,2243
0,00%