Statements

Извештаи за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Фондови АД за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Свет за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Финансии за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Кеш за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Технологија за 2022 година