Извештаи

Извештаи за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Фондови АД за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Свет за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Финансии за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Кеш за 2022 година

Финансиски извештај за Вега Технологија за 2022 година

Собрание на акционери 15.08.2022

Извештаи за 2023 година

Собрание на акционери 28.04.2023

Извештаи за 2024 година

Финансиски извештај за Вега Фондови АД за 2024 година

Финансиски извештај за Вега Свет за 2024 година

Финансиски извештај за Вега Финансии за 2024 година

Финансиски извештај за Вега Кеш за 2024 година

Финансиски извештај за Вега Технологија за 2024 година