Информации поврзани со историјата и нашето работење

Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ е формирано во 2021 година со основна главнина од 130 000 евра.

На 29.6.2021 година Друштвото доби одобрение за работа од страна на Комисијата за хартии од вредност со единствен предмет на работење-основање и управување на отворени инвестициски фондови односно вложување на парични средства во свое име и за сметка на сопствениците на удели во отворените инвестицики фондови со кои управува. Моментално Друштвото управува со 4 инвестициски фондови.

Вега фондови АД Скопје го менаџира капиталот на мноштво клиенти од земјата и странство, со ветувачка цел, конзистентност, стабилност и доследна ориентираност кон управување на вашите средства. Нашиот тим од инвестициски советници е посветен за ефективна и ефикасна соработка преку која ви помагаме да ги дефинирате, толкувате и постигнете вашите цели преку нашиот спектар на инвестициски можности.

Зошто да инвестирате во инвестициски фонд?

1. Создавање капитал за иднината на децата (образование, сопствен бизнис, брак, кола, решавање станбено прашање)

2. Остварување атрактивна добивка со умерен ризик на вашите средства

3. Одлична замена за краткорочни и среднорочни депозити во банка, доколку ги имате. Чувањето огромни суми на пари во депозити во банките, кога каматните стапки се ниски, не го зголемуваат вашиот капитал. Наместо тоа, информирајте се за поволностите и бенефитите на инвестициските фондови, доверете ги вашите средства и осварете профит.

Зошто Вега фондови?

Затоа што се стремиме да изградиме долготрајна соработка со вас, проследена со алоцирање и менаџирање на вашите средства, гледано од лична и бизнис перспектива.

Нашите експерти срдечно би сакале да ви го олеснат патот до вашиот избор на инвестиција. Ние сме вашиот БЕСПЛАТЕН финансиски советник. Се што треба да направите е да не контактирате, а ние одвојуваме време за да ве сослушаме и да ги разбереме вашите барања.